Ontwikkelingssamenwerking consultant aangesloten bij NEDWORC

Helena Imminga-Berends is lid van Nedworc, een organisatie van consultants op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Bij het 25 jaar bestaan van Nedworc werd een video gemaakt waarin leden hun visie geven op het werk en de toekomst van consultants in dit gebied. Helena komt daarin voor. Hier ziet u Hilde van Hulst, ook lid van Nedworc.

Als econoom en ecoloog heeft Helena Imminga veel ervaring met ontwikkelingssamenwerking. Ze groeide op in Brazilië en ging later werken voor de Europese Commissie o.a. rond:

  • Hoe Europa en Brazilie het beste samen kunnen werken op S&T gebied (Science and Technology)
  • Het maken van een meerjaren programma voor behoud van het Amazone gebied (samen met de EU, de Wereld Bank en de Braziliaanse overheid).
  • Internationaal onderhandelingen namens de EU in het kader van behoud van bossen in de ITTO (International Tropical Timber Organisation),
  • Ze maakte 2 maal 25 milieu profielen van Overzeese Landen en Gebieden van de EU.

Verder werkte ze bij de NCDO als beleidsmedewerkster; voor Buitenlandse Zaken maakte ze een rapport over Kaap Verdie; voor Alterra werkte ze aan duurzame scenarios voor een gebied in de Pantanal in Brazilië; bij de BTC gaf ze les over Duurzame ontwikkeling aan jonge mensen die gaan werken in ontwikkelingslanden.

Helena’s visie rond haar werk en de toekomst van consultants in ontwikkelingssamenwerking, kan je zien in de boven aangegeven video, gemaakt door Simon Koolwijk, met muziek van Otto Risseleda.