De economische waarde van bos en natuur

Na 10 jaar gewerkt te hebben als milieu-econoom bij de Europese Commissie in Brussel, kwam Helena (Imminga) Berends in 2000 terug naar Nederland. Ze kreeg een baan als econometrist bij een onderzoeksinstituut van de WUR in Wageningen. Omdat ze al eerder een onderzoek had gedaan naar milieu en economie voor de WRR (Rapport Ruimte voor Groei) wou ze in Wageningen de relatie tussen natuur en economie verder onderzoeken.

Helena ontwikkelde ze een originele input- output methode om te kwantificeren hoeveel geld ‘natuur’ oplevert voor de regionale economie. De uitgaven van toeristen en recreanten maken de regio rijker en gaan daar rondzingen (de multiplier!). Helena maakte en leidde een team van economen en sociologen, waaronder Jan Vreke en Marjanke Hoogstra, om dit rekenmodel te ontwikkelen. Zie hier het volledige RAPPORT: Econ. waarde van bos en natuur

Dit model werd daarna getest in twee regio’s : de Achterhoek en in de Kempen (Brabant). In de twee regio’s werden 2 x 400 interviews gehouden onder recreanten en toeristen, bedrijven en organisaties. Met een economisch input-output model van de regio konden concrete berekeningen worden gemaakt van de waarde van natuur voor de regionale economie. Zie onze webpagina daarover waar uw dat rapport kunt downloaden.

Ook werd een workshop georganiseerd rond deze methode samen met Cees Niemeijer, voor recreatie- en natuurorganisaties, regionale en landelijke ambtenaren, bestuurders en onderzoekers, om te bezien of de methode nuttig zou kunnen zijn.

Namen deel aan de workshop als sprekers o.a.: Bram Vreugdenhil (Provincie Gelderland), Marja van de Lubbe (Expertise Centrum – LNV), Rob Nas (Bosschap) en Helena (Imminga) Berends. Rob Busink van het Ministerie van LNV zat voor. Namen deel aan de workshop o.a. R. Philipsen (Gemeente Epe), J. Borgerius en G. Ronden (LNV regio Oost), J. Bronsgeest (LNV regio noordwest), M. Schoonderwoerd (Overijssels Landschap), L. Janssen (Provincie Limburg), T. Hagendoorn (provincie N-Brabant), J. de Pater (provincie Utrecht), H. Dielissen (Staatsbosbeheer) ea.

Artikelen:
Helena Berends: ‘De rol van bossen in de regionale economie’, Nederlands Bosbouw-tijdschrift, jaar 73 (2001), nr 4 (juli/augustus), pag. 7-9.

Referenties:
Leden van de begeleidingsgroep:
Rob Busink (Ministerie van LNV), Bea Claessens (provincie Gelderland) , Marja van de Lubbe (Expertise Centrum Ministerie van LNV), Rob Nas (Het Bosschap).

Laat een reactie achter