De gebruikswaarde van natuur

Op verzoek van het Nederlands Natuurplanbureau mocht Helena (Imminga) Berends een interdisciplinair team opzetten en leiden rond de gebruikswaarde van natuur. Dit deed ze vanuit sociaal, economisch en ecologisch perspectief.

Een nieuwe methode werd ontwikkeld en toegepast op drie eco-systemen: bossen, landbouw en wateren. Vanuit sociaal, ecologisch en economisch perspectief werden indicatoren gekozen. Deze werden daarna gekwantificeerd om verschillend beleid t.a.v. achtereenvolgens bossen, landbouw en wateren inzichtelijk te maken en objectief te beoordelen.

Het leverde cijfers op en dit soort plaatjes:

Deze is voor Bossen, waarbij drie systemen werden vergeleken. Bovenste bolletje is “Business as usual”, middelste is “Focus op Houtoogst’ en onderste is “Multifunctioneel bos”.  De ‘armen’ of uitsteeksels geven aan hoe groot het effect is op Economie (uitsteeksel links boven), op ecologie (uitsteeksel links onder) en Sociale baten (rechte ‘arm’). Je kan dan zien dat de onderste scenario, multifunctioneel bos, de beste all-round baten heeft (lange uitstekende armen).

in dit rapport combineerden we een serieus kwantitatief onderzoek met een vertaling in beelden die snel te begrijpen zijn voor iedereen.

Download rapport: multidisciplinaire benadering gebruikswaarde van natuur

Referenties:
– Drs. André van de Zande, ex-directeur van Alterra en huidig directeur-generaal van het ministerie van LNV schreef over deze nieuwe methode: “Een beauty van eenvoud, geweldig”.

– Mr. Walter Kooij, ex-ambtenaar van het Ministerie van LNV (directie Wetenschap en Kennis -DWK) en daarna secretaris van de Raad voor het Landelijk Gebied, oordeelde over deze methode op een workshop over Graadmeters voor Natuur: “Dit heeft een Dick Bruna gehalte waar Tweede Kamerleden iets mee kunnen!”
– Dr. Jos Notenboom, Natuur en Milieuplanbureau Bilthoven (daarna bij het Europees Milieu Agentschap in Kopenhagen)
– Drs. Rob Maas, Natuur en Milieuplanbureau, Bilthoven.

Gegevens Rapport:
‘Een multidisciplinaire benadering van de gebruikswaarde van natuur’, Werkdocument 2000/17 van de serie ‘Werk in uitvoering’ van het Natuurplanbureau. Auteurs: Helena Berends (projectleider Alterra), E. den Belder (Plant Research International), N. Dankers en M-J Schelhaas (Alterra).

Laat een reactie achter