Economische waarde van natuur in de Achterhoek en de Kempen

Helena Imminga-Berends en Jan Vreke (beide econometristen werkzaam bij Alterra, onderzoeksinstituut van de Wageningse Universiteit) ontwikkelden een nieuwe methode om het economisch belang te kunnen berekenen van NATUUR  voor een regio.

Dit gebeurde in twee stappen:

Eerst de ontwikkeling van de methodiek, zie dit rapport: Methodiek voor onderzoek naar de rol van bossen in de regionale economie .

Daarna werd deze waarderingsmethode toegepast in twee regio’s: de Kempen en de Achterhoek. Zie dit rapport: Waarde van Natuur in twee Nederlandse regio’s.

In beide regio’s werden informatieavonden gehouden en 2 x 400 interviews afgenomen onder natuurtoeristen en plaatselijke bedrijven. Gevraagd werd naar hoeveel geld de bezoekers aan het gebied uitgaven een waaraan. Bij bedrijven werd gevraagd welke baten de toeristen me zich mee brachten. Helena en Jan maakten ook regionale input-output modellen gemaakt waarmee berekend kon worden hoe groot de spin-off of multiplier effect van deze uitgaven was (ongeveer 1,5). Of te wel: elke euro die de toeristen uitgaven, genegeerde 1,5 euro in de regio.

Resultaten: in de Achterhoek gaven groene toeristen en recreanten €70 miljoen uit per jaar, in de Kempen was dat meer: €180 miljoen. Dit geld ging circuleren in het gebied en door de multiplier werd het respectievelijk €105 en €270 miljoen waard.

Pers en artikelen:

Paul Versluis van de Gelderlander schrijft in ‘Onderzoek wijst uit: natuurbehoud levert ook geld op” (26 juni 2002): “Natuurbehoud kost niet alleen maar wat, het levert ook handenvol geld op. In vijf Achterhoekse gemeenten stroomt dankzij het groen zeker zeventig miljoen euro’s per jaar binnen. Dat kan nu met wetenschappelijke zekerheid worden gemeld”. … “Een aantrekkelijk groen gebied trekt recreanten. Zij zorgen voor extra inkomsten in de horeca. Maar ook bij andere dienstverleners: zwembaden, de fietsen- en de kanoverhuurders, musea, winkels, bakkers, slijters. Indirect profiteren ook vrijwel alle andere sectoren van de groene rijkdom in de streek. Hoe langer de groene geldstroom in het gebied blijft, hoe groter de multiplier.” Etc

Marilou Nillesen van het Eindhovens Dagblad schreef op 26 juni 2002 het artikel ‘Kempische bossen leveren heel veel geld op: “Bossen en natuur zorgen niet alleen voor schone lucht, ze leveren ook nog eens keiharde euros’s op. Voor dagelijks 34.000 recreanten is het groene karakter van de Kempen de aanleiding om naar dat gebied te komen. Daar geven deze vakantiegangers jaarlijks 166 miljoen euro uit.” .. “Behalve het geld dat direct aan de lokale middenstand wordt uitgegeven, heeft deze economische impuls ook gevolgen voor de rest van de bedrijvigheid in de regio. ‘Geld gaat circuleren in het gebied. Een kampeerwinkel draait beter als er veel campings in het gebied liggen. Je kunt stellen dat iedere euro die door recreanten wordt uitgegeven anderhalve euro aan bestedingen in het gebied oplevert”.

Helena Berends: ‘Een bos levert meer op dan alleen hout- De rol van bossen in de regionale economie’, Boomblad, oktober 2001, pag. 12-13.

Referenties/ leden van de begeleidingsgroep: Anja Hagendoorn en Marja van de Lubbe (EC-LNV), Bea Claessens (provincie Gelderland), Theo Hagedoorn (provincie Noord-Brabant), Rob Nas (Bosschap), Leo Janssen (Provincie Limburg), A. Reumkens (LNV- Zuid), Marije Veer (KIC-Stiching Recreatie), Michel Ronden (LNV-Oost). Werkten verder mee vanuit de regio’s: Paul Seesink (SPA), F. de Zee (VVV Vorden), A. Rots (Bosgroep Zuid Nederland), W. Harmsen (Recron), Th. Molenaar (Provincie Gelderland).

De provincies Gelderland en Noord-Brabant steunden dit project financieel.

Publicaties:
Helena Berends en Jan Vreke: ‘De rol van bos en natuur in de Achterhoek en de Kempen- Een economische waarderingsmethode uitgetest in twee gebieden’, Alterra report nr. 487, Wageningen, 2002.  Zie de link hierboven.

H.Berends, M.A, Hoogstra, J. Vreke: “De rol van bossen in de regionale economie”, Alterra rapport 243, Wageningen, 2001. Zie link boven.

Ondanks het feit dat dit onderzoek harde cijfers opleverde en in monetaire termen liet zien hoeveel geld een gebied met veel natuur aantrekt (en wel via het toerisme) is het geen maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBAs) in de strikte zin. Dan zou het aangevuld moeten worden bijvoorbeeld met onderzoek naar woon- en leefgenot in de regio vanwege de aanwezigheid van natuur en met onderzoek naar de waarde van natuur voor bijvoorbeeld biodiversiteit- en klimaatvraagstukken.

Laat een reactie achter