Internationale conferentie over Natuur en Cultuur

Samen met Sandra Rientjes (toen bij de European Centre for Nature Conservation (ECNC) en de psycholoog Freek Coeterier (toen bij Alterra, een onderdeel van de WUR) organiseerde Helena (Imminga) Berends een 2-daags internationale conferentie over ‘Nature in Mind’.

Onderwerp was hoe natuur in diverse landen en culturen verschillend ervaren en beleefd wordt en vervolgens in beleid wordt omgezet.

Een land met een sterke wetenschappelijke traditie baseert vaak haar natuurbeleid op ecologische criteria en kiest voor het beschermen van ‘goede’ gebieden. In een land met een cultuur dat meer homocentrisch is, gaan natuurgebruik en conservering meer hand in hand.

Resultaat van de twee dagen workshop: een opzet voor een internationaal onderzoek, dat resulteerde in twee door de EU gefinancierde projecten:

* Over de motivatie van boeren om zich bezig te gaan houden met natuurbeheer en hoe ze erover denken. Zie bijvoorbeeld dit artikel.

* Over het gebruik van resultaten sociaal wetenschappelijk onderzoeksresulaten in biodiversiteit beleid (SOBIO– Mobilising the European social research potential in support of biodiversity and ecosystem management)

Publicatie: ‘Nature in Mind- Achtergrondstuk voor een internationale conferentie over mensenbeelden t.a.v. de natuur en hoe die beelden in beleid doorwerken’, 2000, co-auteur: Dr. Freek Coeterier.

Referentie :
Dr. Sandra Rientjes.

Laat een reactie achter