Natuurbeheer met grote grazers

Organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Regionale Landschappen maken steeds meer gebruik van dieren (of ‘grote grazers’) in plaats van maaimachines! Deels vanwege de kosten maar ook omdat deze dieren ‘goed’ grazen, dat wil zeggen dat zij zorgen dat het landschap open blijft (en niet dicht groeit met bomen).

Maar er zijn ook nadelen, zoals ongelukken waarbij bezoekers gewond werden. Onder leiding van Helena (Imminga) Berends werd onderzoek gedaan naar de gevaren van het inzetteen van grote grazers voor natuurbeheer. Er werd ook een workshop gehouden met belanghebbenden om te kijken hoe men, met betere signalering en informatie, de gevaren kan minimaliseren.

Download het rapport: Studie risicos grote grazers

Kaft Rapport Grote Grazers

Zie Artikel in Boomblad over Grote Grazers

Dit onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de Expertise Centrum van het Ministerie van Landbouw en Natuur (LNV) en dhr Hans Kampf. Bij dit onderzoek werden ook betrokken: dhr. A.H.Dorrestein (Diergaarde Blijdorp), dhr. G.W.P. Frenken (Limburgs Landschap), dhr. W. Helmer (Stichting Ark/Wereld Natuur Fonds), Dhr. D. Landsmeer en dhr. P.G.M. Hulzink (Goois Natuurreservaat), dhr. W.J. Netto (Rijksuniversiteit Utrecht) , dhr. P. Koene (Wageningen Universiteit), dhr. H. Piek (Natuurmonumenten), mw. M.H. Rijks (Staatsbosbeheer), dhr. E.W.G. van der Bilt (Stichting het Drents Landschap), dhr. U.G.Hosper (It Fryske Gea).

Naast Helena (projectleider) waren de leden van het onderzoeksteam: R. Henkens, D. Jonkers, J. Molenaar.

Laat een reactie achter