ONZE KLANTEN

Regenboog Advies werkte voor de volgende klanten:

Aequor, samenwerkingsorgaan van het bedrijfsleven en (agrarisch) onderwijs (input voor discussie over nieuwe ontwikkelingen op het platteland)

Agrarische Natuurvereniging ’t  Onderholt (lezing over waarde van natuur en  groen in de Achterhoek)

Agrarische Natuurvereniging Wijk en  Wouden (twee voorstellen voor projecten in het kader van pilot projecten over Groene Diensten)

Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte (onderdeel van de Universiteit Wageningen WUR) meerdere onderzoeksrapporten, workshops, brochures en boekjes, een onderzoek in Brazilië)

Argus Milieu (België) (lezing over economische waarde van natuur)

Belgisch Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (BTC- Belgian Technical Cooperation, nu ENABEL)
(trainingen voor uitzending naar ontwikkelingslanden, trainingen over werken in een interculturele omgeving, training over coachen, over milieu en ontwikkelingssamenwerking (voor Infocyclus), e-learning cursus online maken)

Bibliotheek Smilde en Beilen (cursus voor werkzoekende vrouwen in het kader van Werk Zat)

Centrum voor Jeugd en Gezin Groningen Zuid (geven van workshops rond interculturele communicatie)

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) (begeleiden van een workshop over mensen en natuur)

Christelijke Agrarische Hogelschool Dronten (les aan internationale studenten over rurale ontwikkeling)

Coöperatieve Vereniging de Anemoon (participatief onderzoek onder de leden: wat gaat goed, wat kan beter en waar wil men aan mee doen)

Cubic Square (training met het Transformatiespel)

De Linden, Woongemeenschap Assen (een brochure maken)

ENOVA- Emancipatieadviesbureau Drenthe (diverse cursussen voor het Opleidingshuis)

Europese Commissie (DG Onderzoek) (rapport over de mogelijke samenwerking op wetenschappelijk gebied tussen de EU en Brazilie, 5 x evaluatie van onderzoeksvoorstellen; review en rapportage over 4 Europese projecten die werkten met Social Platforms)

Europese Commissie (DG Ontwikkelingssamenwerking) (milieuprofielen van overzeese landen en gebieden in 2006 en in 2015)

Europese Commissie (DG Milieu) (internationale onderhandelingen rond het behoud van bossen met Brazilie/Wereld Bank en binnen de ITTO, Terms of reference schrijven voor diverse studies over bossen, klimaat en ecoindustries, begeleiden van studies, database van ecoindustires maken, les geven in Kostenbaten analyses).

Facilicom (ontwikkelen en begeleiden van een aantal spellen)

FNV Vrouwen Assen (workshop over Geld; demonstratie Transformatiespel)

Fauna Fonds (begeleiden van een internationale workshop om te komen tot een onderzoeksprogramma rond Predatoren)

Gemeente Assen (organisatie tuinenwedstrijd; participatie in toekomstpanel; verzorgen van Budgetspel in buurthuizen)

Gemeente Groningen (advies rond monitoring van het duurzaamheids-programma)

Gemeente Rotterdam (input voor project 750 ha groen)

Gemeentelijke Kredietbank- GKB- Assen (demonstratie budgetspel)

Golden Tulip Drenthe, nu Hotel Duinoord (strategisch advies over natuur en recreatie)

Grontmij (training)

Humanitas (training interculturele communicatie voor vrijwilligers van Home Start) 

Institute for Cultural Affairs (Brussel) (demonstration of The Transformation Game)

Instituut Orbis (training)

International Association of Facilitators -IAF Benelux in Ede (demonstration of The Transformation Game)-

Embrapa- Alterra  (sociaal-economische analyse van een natuurgebied in Brazilië)

European Network of Facilitators (op Benelux bijeenkomst van de IAF: demonstratieworkshop over de Transformation Game)

LETS (Local Exchange and Trading System) Assen (3 workhops: over Geld, demonstratie Transformatiespel, demonstratie Budgetspel)

LTO- Noord Projecten (lezing ten behoeve van het project Ondernemend Netwerken)

Marij Vulto Onderzoek & Advies (training)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
(opzet en uitvoering participatief onderzoek naar vrouwelijke onderneemsters op het platteland)

Natuur en Milieu Flevoland (lezing over het Europese Kaderrichtlijn Water)

Natuurplanbureau (publicatie over de relatie mensen en natuur)

Natuurpunt (België) (onderzoek Uitkerksepolder; lezing voor beheerders en begeleiding van onderzoek)

Natuurvereniging de Koppel (input voor beleidsdiscussie)

NethER – Netherlands House for Education and Research, Brussels (information on how independent evaluators of EU research proposals work)

NetWerk OVGO (Odernemened Vrouwen Groninger Omeland) (lezing en workshop over duurzamheid)

NIROV (lezing over een GIOS- Groen in en om de Stad- project)

Promens-Care- Pand 42 (twee maal voorlichting over geld met het Budget Spel)

Protestants Christelijk Ouderen Bond afdeling Assen (Workshop met het Budgetspel en Onderzoek/ Enquête onder de leden) 

Provincie Drenthe (Workshop voor Interreg project Farmers for Nature; Onderzoeksrapport voor Interreg project WaterCost)

Provincie Fryslân (Interreg workshop Farmers for Nature)

Provincie Gelderland (Onderzoek over transitie naar natuur in drie EU-gebieden voor Interreg project Boundeless Parks)

Provincie Zuid Holland (input voor project 750 ha groen; Masterclass over landschappelijke inpassing van bedrijfsterreinen)

PvdA Assen (brochure over de 55+ groep; workshop over Geld)

Quakers Landelijk (presentatie en workshop over gelijkheid en geluk)

Quakers Noord Nederland (workshop over Geld)

Regio Groningen – Assen 2030 (verkenning ten behoeve van een streekrekening voor natuur)

Rek – Management ondersteuning (training)

Resto van Harte Assen (demonstratie Budgetspel)

Schouten en Nelissen International (diverse trainingen rond interculturele communicatie voor Atos Origin)

Spectrum- Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland
(training)

Staatsbosbeheer (3 projecten: input voor GIOS-project in Wijk en Wouden; Socio-economische analyse van Lonkende Rivierenland; Workshops voor boswachters in vier regio’s.)

Stichting Natuur en Milieu namens de nationale Coalitie Baten van Water (onderzoek en publicatie over de baten van schoon water i.v.m. invoering van de EU Kaderrichtlijn Water)

Stichting Stimuland Overijssel (training geven over Ruimte Geven en Delen voor twee medewerkers)

Stichting Streekprodukten Nederland (begeleiden van een avond met “proevers” als input voor een feasibility studie)

Stichting Woonbeheer Assen SWA (organiseren van een tuinen wedstrijd en advies geven over tuinbeheer)

UWE- University Women Europe (geven van een workshop over internationaal netwerken)

Vitaal Oldambt- Netwerk van vrouwelijke ondernemers (lezingen en workshops)

VROM en KIC Stichting Recreatie (advies voor een workshop over leisure en ruimte)

VVAO- Vereniging voor Vrouwen met Hogere Opleiding (voorzitten debat; organisatie van een excursie naar het Europees Parlement; faciliteren van een regio bijeenkomst over de VN Millenium Doelen, scenarios maken voor internationale samenwerking, organiseren van een workshop over succesvolle internationale vrouwenprojecten)

Wageningen Business School (3 x lessen over: plattelandsontwikkeling; vraag naar natuur van burgers; de economie van het platteland)

Wageningen Universiteit en Research (Lelystad) (begeleiden buitenlandse studente)

WerkPro (Groningen) – drie workshops ‘Beter omgaan met geld’ met gebruik van ons Budgetpel.

WLTO (Land- en tuinbouworganisatie) (project over vraag en aanbod van natuur in Wijk en Wouden)

 Woongroep De Linden in Assen- Maken van een folder voor nieuwe bewoners en belangstellenden.

Zeeuwse Milieufederatie (lezing over economische waarde van natuur voor de regio)

Laat een reactie achter