Lezing over de economische waarde van natuur in Gelderland

Bij de feestelijke opening van het nieuwe gebouw van de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt in Vorden (Achtherhoek), gebouwd met Leader + subsidie, mocht Helena (Imminga) Berends spreken over ‘De waarde van natuur voor de regionale economie’, met concrete en cijfermatige gegevens uit haar onderzoek in de Achterhoek.

Opening centrum

In het blad van de vereniging staat het volgende artikel  over deze opening en de lezing van Helena:

Carel de Vries (voorzitter) belichtte de zakelijke kant van dienstverlening van de agrariërs. Het gaat bij groene diensten niet om subsidie maar om een serieuze prijs voor een serieus product. Er is ruimte voor ondernemerschap en de boer moet die ruimte krijgen. Maar wat is het waard?

Het blijkt niet altijd gemakkelijk om de waarde van die diensten aan te geven en te berekenen wat een mooi landschap ‘opbrengt’. Helena Berends vertelde over haar onderzoek ‘ Het Nieuwe en Kansrijke Platteland”.

De vragen waar het onderzoek antwoord op geeft, waren:

* Hoeveel geld komt er binnen door de aanwezigheid van natuur

* Waar wordt dat geld aan uitgegeven, wat  levert het uiteindelijk op

Dit onderzocht  zij door het organiseren van openbare avonden, interviews met 400 bezoekers van het gebied en 60 bedrijven, gesprekken met  bestuurders en de gegevens uit regionale statistieken. De conclusies waren:

* Groene gebieden trekken inderdaad geld aan.  Alleen al door recreatie en toerisme komt er 70 miljoen euro per jaar binnen in de Achterhoek.

* Vanwege de vervewing in die regionale economie,  leveren deze bestedingen 1,5 keer meer op (multiplier effect).

Ander atikel over lezing

Referentie:
Carel de Vries, voorzitter t’Onderholt

Laat een reactie achter