Vraag een aanbod van natuur en Ruimtelijke Ordening

Helena (Imminga) Berends onderzocht welke wensen Nederlanders hebben als het om natuur gaat. Waar houden ze van, waar gaan ze naar toe, wat missen ze. Dit deed Helena toen ze bij Alterra werkte. Onderdeel van dit project was het laten maken van een video waarin een breed scala van (mensen)wensen naar voren kwam. Met deze video ging Helena in gesprek met organisaties die natuur ‘leveren’ in Nederland.  Zo ontstond een origineel rapport over de vraag en aanbod van natuur in Nederland.  Zie pagina over dit onderzoek en informatie over Video vraag naar natuur.

Kaft onderzoek 728

Er bleek een ‘gat’ te bestaan tussen wat mensen als natuur zien en ervaren en wat de natuurorganisaties, gemeenten en boeren zien als natuur. Bewoners van een stad kunnen blij zijn met een kleine volkstuin, een groenstrook in hun wijk waar ze hun hond elke dag uitlaten, een wandeling in een park, of een weggetje langs een boerderij. Natuurorganisaties waarderen (en leveren) meer hoogwaardige natuur, vaak in begrensde gebieden.

Daarom bedacht Helena dat er een vervolgonderzoek zou moeten zijn naar hoe we de ruimtelijke ordening in Nederland meer zouden kunnen richten op de wensen van mensen.  Zie  Vraag en aanbod van natuur in de Ruimtelijke ordening Rapport 728

Nu is het natuurbeleid teveel gericht op het bewaren en beheren van de ‘beste plekjes’ in een speciaal ruimtelijk netwerk, de Ecologische Hoofdstructuur.

In de toekomst moet natuurbeleid meer gericht zijn op de  vraag naar natuur en zou meer geïntegreerd moeten zijn in ander beleid (water, landbouw, steden beleid, ruimtelijke ordening, etc). Dus ‘goede’ natuur in de Ecologische Hoofdstructuur, maar ook natuur dat gekoppeld is aan landbouw EN natuur in de stad! Deze drie typen natuur meten geïntegreerd zijn in het natuurbeleid.

Deden mee aan dit onderzoek:
ANWB (Arjan de Bakker), Kic-Stichting Recreatie (Marije Veer), Natuurmonumenten (Lianne Schröder), Recron (Derk Jan Verstand), Rob Nas (zelfstandige adviseur, ex Bosschap), Staatsbosbeheer (Theo Widdershoven), Ministerie van LNV (André Perik, Gerhard Hof), Provincie Gelderland (Willem Eckhard), Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen (Janine Pijl), Expertise Centrum LNV (Anja Hagendoorn), Stichting Natuur en Milieu (Frank van de Ven), Gemeente Wageningen (Wim Haver), Land en Tuinbouw Organisatie (Antoine Willemsen, Jan Willem Straatsma)

Publicatie: Helena Berends, ‘Vraag en aanbod van natuur- een nieuwe benadering op basis van ruimtelijke ordeningsplannen en een dialoog tussen vraag en aanbod’, Alterra rapport nr. 728, 2003.

Laat een reactie achter