Vraag en aanbod van natuur in Wijk en Wouden

Helena (Imminga) Berends en Marco de Jong van Regenboog Advies werden gevraagd door WLTO (Land- en Tuinbouworganisatie) en Staatsbosbeheer om een ochtend te organiseren in Wijk en Wouden.

Folder over de bijeenkomst: Wijk en Woude in het Groene Harte

Dit is een gebied in Zuid-Holland dat als binnentuin gezien kan worden van verschillende steden en dorpen in de Randstad.

Bijeenkomst in Wijk en Woude

Het thema van de bijeenkomst was: Stad en land ontmoeten elkaar. Het ging o.a. om de vraag van stadsmensen naar natuur en het aanbod van natuur door boeren en andere landeigenaren in het gebied zelf.

Doel van de ochtend was om vraag een aanbod op interactieve wijze naar voren te laten komen. Vervolgens gingen uitgenodigde bestuurders uit het gebied in op de vraag hoe vraag en aanbod van deze groene diensten bij elkaar gebracht konden worden.

Helena leest en plakt vraag en aanbod van natuur op de muur

Helena Berends faciliteerde de ochtend, gebruikmakend van de TOP methoden (Technology of Participation). De ochtend werd bezocht door circa 100 mensen en kreeg veel aandacht in de pers.

Referenties:
Het project werd uitgevoerd in het kader van het nationale programma GIOS (Groen in en rond de stad).

Betrokken bij het project waren:
* Bing Jap van Staatsbosbeheer.
* Antoine Willemsens van WLTO, ZH.
* Twee studenten van de Hogeschool InHolland in Delft:
– Peter Wijsman onderzocht de vraag naar natuur in de steden in het van Wijk en Wouden.
– Thomas Drenth het aanbod van natuur door agrariërs in dat gebied.

Uitgenodigde en aanwezige bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties:
– Mw. Mirjam Ates-Snijdeveld (wethouder van Zoeterwoude)
– Dhr. Ton Roerig (wethouder Zoetermeer)
– Dhr. Viktor Molkenboer (wthouder Leiderdorp)
– Dhr. Niek van der Hulst (Agrarische Natuur Vereniging AVNL Wijk en Wouden)
– Dhr. Jan Heijkoop (voorzitter WLTO)
– Dhr. Dirk Halfweg (secretaris Volkshuisvesting en R.O. Leidse Dorp)
– Dhr. Gerard van den Berg (directeur Z.H. Landschap)

PERS:
In Rijn en Gouwe van 24 mei 2003 zegt journalist Peter Logcher onder de titel ‘Waarom zou de stad moeten betalen voor landschap?’: Student Thomas Drenth onderzocht in hoeverre 250 boeren in het gebied bereid zijn ‘groene diensten’ ten behoeve van de steden aan te bieden. Onder groene diensten wordt in dit verband verstaan: het ontwikkelen en behouden van een landschap met interessante natuur en recreatiemogelijkheden. Wijsman ging na wat bekend is over de vraag naar zulke diensten. De belangrijkste uitkomsten: de boeren zijn bereid die groene diensten te leveren, maar het is nog onduidelijk aan welke diensten de stedelingen behoefte hebben en aan welke niet.’etc.

In de Leidse Courant van 23 mei 2003 schrijft journaliste Judy Nijhof, onder de titel “Steden moeten meer investeren in het platteland” het volgende: Een van de constateringen is dat stadsbestuurders niet weten wat stadsbewoners eigenlijk verwachten van het platteland. Enquêtes zouden volgens Peter Wijsman uitkomst kunnen bieden: “Natuurlijk kun je geld steken inhet neerzetten van bankjes of de aanleg van wandelpaden, maar is daar wel draagvlak voor? Doe eerst eens onderzoek onder burgers” aldus Wijsman.

Laat een reactie achter