Internationale bijeenkomst over ‘wildlife’ en predatoren in natuurgebieden

Helena (Imminga) Berends en Marco de Jong van Regenboog Advies mochten een tweedaagse internationale workshop helpen organiseren en gedeeltelijk faciliteren. Thema was: ‘Predators, their management and their impact on nature and society’.

Folder-voor-workshop-Willdlife

Bedoeling was om samen met onderzoekers en natuurbeheerders een onderzoeksplan te maken. Vanuit Nederland waren met name het Drinkwaterleidingbedrijf Amsterdam en het Fauna Fonds erbij betrokken.

Het onderzoeksplan kreeg drie subthema’s:
* Ecologische kennis over vossen en ganzen en andere ‘wildlife’ soorten bijeen brengen en hiaten identificeren.
* Mathematische populatiemodellen maken voor een beter beheer van deze soorten.
* Socio-economische aspecten van deze problematiek uitzoeken en integreren in beheersplannen.

Doel van verdere kennisvergaring was om een tool-kit te maken voor natuurbeheerders om ‘pest-populaties’ in toom te kunnen houden. Met name veel socio-economische aspecten zijn tot nu toe niet goed onderzocht: hoe beleven burgers deze ‘wilde’ soorten die hun habitat zien overlappen met die van de mens, welke ziektes worden verspreid door bijvoorbeeld de vos, wat is de economische schade van bijvoorbeeld ganzen die sinds het jachtverbod veel schade veroorzaken in landbouwgebieden waar ze foerageren, welke opties zijn er voor het reduceren van het aantal reeën in nationale parken waar veel bezoekers komen, hoe kan men deze problematiek in het plattelandsbeleid integreren?

Referenties:
* Rob van Apeldoorn van Alterra en Chris Klok van Imares.
*Beatriz Arroyo (Centre for Ecology and Hydrology, Aberdeenshire, Scotland) schreef: “The workshop was well structured, the facilitator (Helena Berends) assured that you could know at each moment what was going on and what to expect and how each activity related to the ‘overall’ plan of the workshop. It allowed people to express themselves”.

Laat een reactie achter