Workshop over Natuur en Recreatie

Naar aanleiding van haar onderzoek naar de wensen van mensen rond natuur, organiseerde Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies een workshop over Natuur en Recreatie.

Het vond plaats in de mooie zaal van  Zaagmolen in Utrecht. 

Doel was om vragers en aanbieders van onderzoek over Mensen en Natuur bij elkaar te brengen, voor een nieuw onderzoeksprogramma voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  ‘Vragers’ waren bijvoorbeeld gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties die onderzoek nodig hebben voor het maken van nieuwbeleid rond Natuur. ‘Aanbieders’ waren onderzoekers, experts en kennisinstituten.

Helena gaf een Presentatie over Natuur en Recreatie en Ing. Simon Koolwijk van Facili2Transform faciliteerde de bijeenkomst. Cees Niemeijer van Alterra (nu WUR) hielp deskundig met van alles!

De volgende sprekers waren aanwezig en gaven hun inzichten over de resultaten van het brainstorm gedeelte:
* Drs. Bea van Golen (KIC- Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum)
* Drs. Rosemarie Maas (Gemeente Rotterdam- Dienst Sport en Recreatie)
* Dr. Léon Braat (Natuurplanbureau)
* Drs. Mireille Groet (Ministerie LNV)
* Dr. Agnes van den Berg (Alterra)

Deelnemers aan de workshop waren verder:
Rijk van Oostenbrugge, Joke Luttik, Jolanda Dirksen, Just Walter, Els de Vries, Aad van Paassen, Aris Gaaff, Gerhard Hof, Gerko Hopster, Leo Ancher, Odette Hartegerink, Dirk-Jan Verstand, Dirk-Jan van der Hoek, Gert Hoogenstrijd, Theo Widdershoven, Lianne Schröder, Marlies Brinkhuijsen, Tineke de Boer, Arjen Buijs, Martin Goossen, Sjerp de Vries, Paul van der Wielen.

Referenties:
Dr. Joke Luttik van de WUR, toen leider het onderzoeksprogramma ‘Mensen en Natuur’ zei: “Het was een geanimeerde bijeenkomst die originele ideeën voor onderzoek opleverde”.

Ing. Simon Koolwijk van Facili2Transform zei: “Ik vind het altijd fijn om met Helena te werken. We zijn allebei getraind in TOP methoden (Technol0gy of Participation) o.a. op het Institute of Cultural Affairs in Brussel.

Voor een volledig verslag neem aub contact met ons op.

Zie Uitnodiging Recreatie (onderzoeks) middag

Laat een reactie achter