Onderzoek onder leden van een vereniging of organisatie

drs. Helena Imminga-Berends heeft ervaring met onderzoek onder leden van verenigingen en coöperaties: bijvoorbeeld voor de VVAO (Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding), voor de Wooncoöperatie de Anemoon en voor de PCOB (Protestants Christelijke Bond voor Ouderen).

Het gaat meestal maar om drie vragen: 1- Wat vind u fijn aan deze organisatie /vereniging, 2. Wat kan beter / mist u iets? ? 3- Wat kunt/ wilt u bijdragen aan deze vereniging/ organisatie?

Daarna worden de resultaten in een plenaire vergadering gepresenteerd op een manier dat de antwoorden op een muur goed overzichtelijk en duidelijk werden, waarna er discussie en extra inbreng mogelijk werd.

Voor de Wooncooperatie de Anemoon
Brainstormen over Innovatie
Presentatie van de resultaten aan PCOB leden