De Hunze en het project WaterCost

Op verzoek van de Provincie Drenthe maakte Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies een rapport over de economische, sociale en ecologische  baten van de geplande natuurontwikkeling en waterwerken aan de Hunze, voor het Europese Interreg project WaterCost.

Het Hunze project

Via interviews en berekeningen lieten wij zien dat alle partijen in het gebied baat hebben bij de her-meandering van de Hunze: de inwoners van het gebied omdat het er veel mooier is geworden en omdat het gevaar van overstroming benedenwaarts is geweken, de recreatiebedrijven en de recreanten, de boeren die natte gronden kunnen (weg)ruilen, de watermaatschappijen die schoon water van minder diep hoeven op te pompen, de ingenieursbureaus en de universiteit die met zuiveringsmoerassen experimenteren, de gemeenten die de nieuwe huizen niet ver van mooie natuur extra goed kunnen verkopen, en de natuur in het beekdal en in het Zuidlaardermeer.

De opracht en ons onderzoek resulteerde in het volgende rapport: Report on the Hunze WATERCOST project. Auteurs: Helena Imminga-Berends en Hans van den Heuij van Regenboog Advies.

Zie ook over alle andere Watercost projecten: Watercost_booklet

Voorloper van dit project was ons werk voor het onderzoek Baten boven water, waarin wij drie cases bestudeerden: Het Hunze Beekdal in Drenthe, de Friese boezem en wateroverlast vanwege de kassen in Haaglanden en Delfland.

Laat een reactie achter