Privé financieren van natuur

Het Programma Bureau Regio Groningen-Assen vroeg ons om na te gaan hoe het Brabantse gebied ‘Het Groene Woud’ een bank geïnteresseerd had gekregen om een zogenaamde ‘Streekrekening” te openen voor burgers en andere publieke en privé instanties die de lokale natuur willen steunen.

Werking van de streekrekening Groene Woud

Regenboog Advies deed dan ook onderzoek naar de werking van dit type financiële constructie en keek naar pro’s en contra’s.

Daarna moesten we door middel van gesprekken met diverse banken en met politici in het noorden, concluderen of een dergelijke constructie technisch haalbaar zou zijn (is er een bank die mee wil doen) en politiek wenselijk (is er regionaal draagvlak)?

De conclusies van deze verkenning, verricht door Helena Imminga-Berends, Hans van den Heuij en Marco de Jong, werden eind januari en begin februari 2008 in de regio Groningen-Assen besproken. Men zag mogelijkheden om een dergelijke rekening op te gaan zetten. Een vervolgopdracht werd daarna verleend aan Regenboog Advies.

Zie vervolg onderzoek.

Laat een reactie achter